Videreutdannelse

Norsk Kennel Klub

Hundeeierenes Organisasjon

VIDEREUTDANNELSE AV EKSTERIØRDOMMERE

ØKONOMISK STØTTE

Norsk Kennel Klubs Hovedstyre vedtok i møte II/08 den 4. mars 2008 følgende regler for økonomisk støtte til eksteriørdommere ved videreutdannelse. Økonomisk støtte, etter disse regler, gis kun til den enkelte og ikke til arrangør.

  1. Støtte gis kun til dommere autorisert eller som har elev-/aspirantstatus for de(n) rase(r) som skal behandles på aktuelt arrangement i henhold til pkt. 2.
  2. Støtte gis kun til deltakelse på dommerkonferanser eller “temakvelder” som er i regi av raseklubb og Autoriserte Hundedommeres Forening(AHF).
  3. Støtte gis kun etter søknad innsendt i god tid før aktuelt arrangement.
    Søknaden må inneholde spesifikasjon på reise (avstand – reisemåte – billett hvis aktuelt).
  4. Støtte gis kun til dommere med reiseavstand (en vei) minst 100 km og i henhold til NKKs regler for økonomisk oppgjør for dommere (d.v.s. billigste flybillett eller kr. 3,50 pr. km første 200 km, deretter kr. 2,-0 pr. km). De første 100 km (hver vei) må dekkes av den reisende selv med en egenandel på kr 350,-.
  5. Søknaden, i henhold til disse regler, behandles og utbetales administrativt av NKK. Reisestøtte utbetales kun ved innsendelse av utfylt reiseregning, som er attestert av arrangør, samt vedlagt administrasjonens svar på søknad om støtte.
  6. Dette regelverk regulerer ikke søknader om reisestøtte for dommerkonferanser avholdt i utlandet. Slik søknad må behandles av HS og støtte gis normalt ikke. Unntak kan gis dersom søknad er anbefalt av raseklubb/-forbund. Innvilget reisestøtte vil medføre krav om rapport/referat.