Raser som skal måles

Følgende raser skal måles i henhold til ønske fra raseklubb:

 Rase:  Fra og med:  Til og med:
 Leonberger  01.07.2009  30.06.2011
 Dogo Canario  01.07.2009  30.06.2011
 Keeshond  01.03.2010  29.02.2012