Velkommen til nye hjemmesider!

Web’en blir en stadig viktigere kanal for effektiv kommunikasjon, og for å bedre kunne utnytte denne har vi gleden av å ønske dere velkommen til Autoriserte Hundedommeres Forenings nye hjemmesider! Bakgrunnen for endringen er ønske om en enklere publiseringsløsning i bakkant, samt større muligheter for utvikling fremover enn hva den eksisterende …

Forslag til ny utstillingsstruktur lagt frem.

Hovedstyret i NKK bestilte i 2012 en utredning om vår utstillingsstruktur, antallet cert som ble delt ut og hva vi eventuelt kunne gjøre med dette. Det ble nedsatt en komite hvor også AHF var representert. Resultatet av arbeidet ble levert HS i oktober og forslaget ble presentert på Dialogmøtet med …