Representantskapsmøte 5. og 6.11.

NKK ønsker velkommen til Representantskapsmøte! NKKs 55. ordinære Representantskapsmøte avholdes lørdag 5. og søndag 6. november på Quality Airport Hotel Gardermoen. RS-ordfører Jan Eyolf Brustad, Hovedstyret og NKKs administrasjon ønsker alle representanter velkommen, og håper på godt oppmøte og gode vedtak å jobbe videre ut fra. Representantskapets ordfører Jan Eyolf …

Vil du bli dommer på de norske hunderasene?

Se her: Har du SPA-status og minimum 10 års erfaring kan du søke om elevstatus på samtlige norske hunderaser. Ifølge reglene for dommerutdannelse er det DUKs mandat å sikre at det er tilstrekkelig kompetente dommere. Målet er at alle utstillinger i Norge kan betjenes med 50 % norske dommere. Det minnes …

DUK har fått egen mailadresse.

Dommerutdanningskomiteen har fått egen mailadresse. Nå har DUK fått egen postadresse! Alle henvendelser samt innsending av arbeider gjøres til duk@nkk.no. Håpet er at dette skal gjøre det lettere for alle parter å kommunisere, og for DUKs sekretær å beholde oversikten.

Oppdatering av hjemmesiden

Oppdatering av hjemmesiden. Vi har så smått påbegynt oppdateringen (nytt styre m.m. er lagt inn), men dessverre er det ganske arbeidskrevende og hjemmesiden er litt tungvint.  Det vurderes derfor om vi skal lage en helt ny hjemmeside som blir lettere å oppdatere og hvor flere kan delta i arbeidet.  Det bør …

BSI-dokumentet er ferdigstilt

Det nordiske BSI-dokumentet er nå ferdigstilt. “Breed Specific Instructions regarding exaggerations in pedigree dogs”, er et program som går ut på at vi eksteriørdommere skal ta hensyn til overdrevne eksteriør- og mentaltrekk som kan påvirke hundenes funksjonelle helse og gjøre notater om dette på egne skjemaer. For de av oss som …

Retningslinjer til klubber for arrangering av dommerkonferanser

Til orientering: Reviderte retningslinjer fra 2014 NKKs Hovedstyre vedtok i møte nr. 10/2013 reviderte retningslinjer for støtte til eksteriørdommerkonferanser i regi av NKKs raseklubber. De reviderte retningslinjene er lagt ut på NKKs nettsider, samt at du finner de her: RETNINGSLINJER FOR EKSTERIØRDOMMERKONFERANSER I REGI AV NKKS RASEKLUBBER (3)

Ekstraordinært RS i NKK

Grunnet en ny gjennomgang av den finansielle stillingen i NKK, hvor man finner at egenkapitalen er på et vesentlig lavere nivå enn tidligere rapportert, er det nå kalt inn til et ekstraordinært Representantskapsmøte som vil finne sted 24.april. Dommerforeningen vil være tilstede under møtet. Innkallingen finner du ved å klikke …