Ny organisering av NKK – høring

Forslag til endringer i organiseringen av NKK Et utvalg, nedsatt av Hovedstyret (HS) i 2016, fikk i oppdrag å fremlegge konkrete forslag til endringer i organiseringen av Norsk Kennel Klub for HS Endringene skulle svare på forholdene det forrige organisasjonsutvalget identifiserte som sentrale ved sin rapport levert til HS 15. …

Dommerkonferanse dunker 19.8.2018

Dommerkonferanse dunker 19/8-18 (søndag) inviterer NHKF og Dunkerringen til dommerkonferanse for rasen dunker. Informasjon om lokasjon og tidspunkt vil oppdateres når detaljer er på plass. Invitasjon vil også sendes direkte til alle dommere og elever/aspiranter på rasen.

Temakveld mops 13.2. 2018

13.2. 2018 (tirsdag) blir det del 2 av temakveld om mops. Norsk Mopsklubb har bedt om å få komme med oppølging av temakvelden de hadde tidligere i år. Det har skjedd mye siden sist, og vi håper at mange tar turen 14/2 kl 1800.

Temakveld Grand Danois 24.1.2018

Temakveld Grand Danois 24.1.2018 (onsdag). Temakvelden avholdes i NKKs lokaler på Bryn, kl 19.00 Forelesere er Arne Foss og Elisabeth Bugge Olsen. Det blir som vanlig enkel bevertning og vi håper mange har mulighet til å komme!

Måling av hunder.

Det er to forskjellige måter å måle høyde på hund. I Norge måles tradisjonelt hunder fra toppen av manken. Noen raser skal måles bak manken (shiba, schæferhund?) I andre land enn Norge, f. eks Danmark, Tyskland måles bak manken. Det sier seg selv at det kan være en betydelig forskjell …

Feil i standarden på korthåret vorstehhund

Flere nyheter fra Standardkomiteen: Korthåret vorstehhund: Vi har blitt oppmerksomme på en oversettelsesfeil i den norske standarden og har endret så den følger tyske originalen. Ny ordlyd under diskvalifiserende feil: «Mangel av mer enn 2 av de totalt 4 P1 og 2 M3.** – Mangel av en eller flere tenner …

En liten oppsummering fra DUK

En liten oppsummering fra DUK. Denne teksten er tidligere lagt ut på FB. DUK opplever at mange dommere ikke kjenner til utdanningsreglene for autorisasjon. Når det gjelder førstegangsautorisasjon har de fleste det klart (i hvertfall sånn omtrent) men så glipper det. Etter grunnautorisasjonen kan det søkes utvidelse tidligst 4 år …

Bruk av skriver under aspirantarbeid

Bruk av skriver under aspirantarbeid DUK har registrert et ønske om og behov for, at aspiranter kan benytte seg av skrivere under aspirantarbeid i ringene. Til nå har det ikke vært dekning for dette i reglementet, men det har vært gitt dispensasjoner ved spesielle behov. Erfaringen er at dette fungere …

Temakveld boxer

Det blir temakveld for boxer onsdag 31. mai 2017 kl. 1900. Sett av datoen allerede nå! Ansvarlig: Wenche Eikeseth. Vi håper at mange vil komme til en interessant kveld.