Om AHF

Velkommen til Autoriserte Hundedommeres Forening (Dommerforeningen).

Gjennom å arrangere dommerkonferanser og temakvelder ønsker AHF å samle dommere, dommerelever og -aspiranter for diskusjon om dommergjerningen, ulike grener, raser, lover og regler.

Vi har opp gjennom årene samlet mange dommere til utallige diskusjoner og oppdateringer om bedømmelser og dommergjerningen generelt, og det skal vi fortsette å gjøre.

AHF er en forening for eksteriør-,lydighet-, agility, mentaltest-, karaktertest-, og funksjonsanalysedommere autorisert av Norsk Kennel Klub.

AHF er stiftet i 1935 og er dermed en av verdens eldste dommerforeninger.