Etiske retningslinjer

Norsk Kennel Klubs
etiske retningslinjer for eksteriørdommere

(Godkjent av Hovedstyret desember 2014)

Link til NKKs etiske retningslinjer finner du her >>