Dommeroppgjør

Dagpengesatser:

jh-10-13

1 dag dømming kr. 1.200,-
2 dagers dømming kr. 1.600,-

Når dommer dømmer på 2 utstillinger samme helg og utstillingene er et samarbeid mellom 2 arrangører (eller som er tilknyttet NKK-utstilling), tilkommer dommer dagpenger som for en to-dagers utstilling. Det forutsettes at innkvartering ikke må byttes. Må bosted byttes av ”tjenstlige” årsaker, tilkommer dommer dagpenger som for 2 en-dagers utstillinger. I tilfeller hvor dommer selv velger å bo for eksempel hjemme en av to netter, anses dette ikke som bytte av bosted av ”tjenesteårsaker”.

Ved bruk av bil til steder som kan nåes med fly, utbetales en kilometergodtgjørelse etter statens regulativ (for tiden kr. 3,80 pr. km.) inntil mini/apexpris på fly. Dessuten betales kilometergodtgjørelse til og fra flyplass. I slike tilfeller betales ikke parkeringsavgift.

Ved bruk av bil til steder som ikke kan nåes med fly, utbetales en kilometergodtgjørelse etter statens regulativ (se over) inntil 600 kilometer. Kjøring ut over dette godtgjøres med kr. 3,45 pr. km.

For passasjer i bil utbetales en godtgjøresle på kr. 1,00 pr. person pr. km. Antall passasjerer samt navn oppgis på oppgjørsskjemaet.

Link til skjema for reiseregning finner du her: Reiseregningeksternmars2017: