Bekreftelse fra FCI på CACIB, CACIAG, CACIOB, CACIT og CACIL.

F.o.m. 2014 vil ikke NKK lenger sende ut kort som bekrefter CACIB, CACIAG, CACIOB, CACIT og CACIL fra sine arrangementer.
Innstilling blir sendt FCI umiddelbart etter at arrangementene er ferdigstilt og er å anse som godkjent med mindre den av en eller annen grunn ikke blir godkjent av FCI.
Eier av gjeldende hund hvis innstilling ikke blir  godkjent, vil i så fall få beskjed så fort NKK har mottatt dette fra FCI (kan ta opptil ½ år).

Seminar om Kooikerhund

I forbindelse med Dogs4All hadde Norsk Kooikerklubb invitert til dommerseminar fredag kveld med rasespesialisten Jan Andringa fra Nederland. Han er mangeårig dommer og oppdretter av rasen.

Exellent coatSeminaret begynte med en gjennomgang av rasens historikk og bruksområde. Rasen ble rekonstruert på 1930-tallet og er således ganske ung. Den ble anerkjent av FCI først i 1990. Dens bruksområde er som lokkehund på andejakt, ikke ulikt slik Nova Scotia Duck Tolling Retriever brukes. Forskjellen er at kooikeren jobber i spesialkonstruerte feller, formet som sluser hvor fuglene lokkes lengre og lengre inn for til slutt å fanges. Det er viktig at hunden er kjapp og bevegelig, og av eksteriøre trekk er den hvite halen med en kraftig fane viktig for å vekke fuglenes nysgjerrighet. Når det ikke er jaktsesong, er kooikeren forventet å jakte mus og rotter, så den må være aktiv og tøff.

Rasen er ikke stor på verdensbasis, men har en god utbredelse i Nederland og finnes i de fleste andre europeiske land. Som en rekonstruert rase med begrenset populasjon er den ikke spesielt homogen, det kan være ganske stor variasjon blant annet i størrelse.

Jan Andringa tok oss detaljert gjennom standarden. En kooikerhund er en normalhund uten overdrivelse. Størrelsen kan være et problem i rasen, ideelt skal den ikke overstige 40 cm for hanner og 38 for tisper, men et par centimeter over er akseptabelt. Den er rektangulær i sine proporsjoner og skal være normalt vinklet fremme og bak. Halen løftes vanligvis over rygglinjen i aktivitet og bevegelse, men halen skal ikke være ringet eller nå ned til ryggen.

Hodet skal stå i forhold til kroppen størrelsesmessig. Øynene er mandelformet med et vennlig og våkent inntrykk. Ørene er viktig for helheten, trekantet, hengende og velplasserte. De skal ha sort, langt beheng på øreflippen, «øredobber», som bidrar til det korrekte uttrykket.

Nice head nice blaze nice earrings almond shaped eyesGood headGood eyes

Jan Andringa brukte mye tid på å diskutere farger og tegninger. Standarden sier at dyp oransje farge skal dominere, men Andringa gav inntrykk av at det ideelle var at fargen i tillegg var oppbrutt, dvs. ikke en hel, massiv oransje mantel. Standarden sier «velavgrensede og rene orangerøde flekker på hvit bunn».

Good colour beautiful coat (1)Det hvite skal være mest mulig rent, uten «ticking», men litt er akseptabelt. Det er også viktig at hunden har et bliss i hodet med god bredde og lengde, men absolutt ikke for bredt. Hunden får ikke ha «sjørøvertegninger» i hodet (med hvitt over ett øye).  Både det og hvitt på ørene regnes som en alvorlig feil.

Det forekommer kooikere med sterk innslag av sorte hår i det oransje. Dette er feil. Man tillater noe sort i overgangen mellom oransje og hvitt på halen. Det forekommer også hunder som er sort/hvite eller sort/hvit/tan. Dette er diskvalifiserende feil.

Hunden skal presenteres naturlig. Pelsen skal ikke trimmes. Den skal være middels lang, ligge godt til kroppen og ha god underull.

Kooikerens temperament ble diskutert. Mange påpekte at kooikeren kunne oppfattes som sky i utstillingssammenheng. Jan Andringa forklarte at kooikeren av natur er en lojal enmannshund, som jobber sammen med viltvokteren i fangstanleggene og bare med ham. Dette gjør at den kan oppleves som reservert mot fremmede. Dommerne bør hilse på hunden før den håndteres, men selvsagt skal den være normalt håndterbar. Overdrevent sky hunder (fluktadferd) eller aggressivitet er ikke akseptabelt.

Ellers gjelder det for denne som for mange andre raser: Helheten skal gå foran mindre feil. Kooikeren har en kort liste med diskvalifiserende feil, som utenom temperament, tydelige defekter og testikkelmangel, kun oppgir de nevnte farger som diskvalifiserende. Med en så beskjeden populasjon gav Jan Andringa også uttrykk for at hunder med mindre fargefeil godt kunne anvendes i avl, selv om de ikke ville nå opp på utstilling.

Takk til foreleser og Kooikerklubben for en lærerik kveld! Det finnes en bok på norsk om kookierhund. Den er skrevet av tyske Monica Dassinger, «Kooikerhunden», og selges gjennom Norsk Kooikerhund Klubb.

Illustrasjonene til denne saken er fra den fremlagte presentasjonen, og viser utmerkede hunder med korrekte proporsjoner. Hodebildene viser alle korrekte uttrykk og ører med de ettertraktede «øredobbene».

Tekst: Anne L. Buvik

Papirer til NKKs Representantskapsmøte

Lørdag 09.november holder NKK sitt 52. Representatskapsmøte. Vi kommer til å være representert der, og selv om vi ikke har så mange stemmer (169 av over 80.000) så kan vi uansett la vår stemme bli hørt.

Styret inviterer dere alle til å komme med innspill til sakene, om det er punkter dere mener det er viktig vi har en vurdering av eller tanke om. Styret vil på forhånd gå igjennom alle sakene, men i henhold til vedtaket på vår Generalforsamling vil vår representant ikke ha bundet mandat. Det vil si at vedkommende kan følge med på de innspill og debatter som skjer på RS og stemme slik vedkommende mener det er best for oss som forening, med selvfølgelig deres og styrets innspill i bakhodet.

Sakslisten finner du her: Innkallelse-saksliste_RS_2013-1

Alle saksdokumenter finner du i listen under:

Sak_2_-_bilag_1

Sak_4a_-_bilag_2

Sak_4b_-_bilag_3

Sak_5_-_bilag_4

Sak_6_-_bilag_5

Sak_7a7b_og_9a_bilag_6_og_7

Sak_8_-_bilag_10_og_11

Sak_9_-_bilag_12_og_13

Sak_10_-_bilag_14_og_15-1

Sak_11_-_bilag_16171819_og_20

Sak_12_-_bilag_21_og_22

Sak_13_-_bilag_23

Sak_14_-_bilag_24

Sak_15_-_bilag_25

Valg_-_VKs_rapport_-_bilag_26-1

Valg_-_VKs_innstilling_-_bilag_27-2

Valg_-_Innkomne_forslag_-_bilag_28-41

Valg_-_Innkomne_presentasjoner

Innkalling til Generalforsamling

Årets Generalforsamling vil finne sted 04.april klokken 18.30 på NKK sine møtelokaler.

Styret håper så mange som mulig benytter anledningen til å være til stede og si sin mening om AHF nå og fremover. Det er her handlingsplanen for det neste året blir lagt, så er det noe du vil ha med er dette forumet for å ta det opp.

Velkommen!

Her finner du papirene til årets generalforsamling:

INNKALLING Årsmøte 2013

RESULTAT 2012 AHF

BALANSE 31122012 AHF

 

Obs! Problemer med medlemssidene?

Enkelte har meldt inn problemer med å komme inn på medlemssidene, så vi jobber med å finne hva som er feilen med det. For enkelte løser problemet seg ved å  trykke “refresh”, dvs. laster siden en gang til. Send oss gjerne en mail om hvordan problemet fortoner seg for deg, så får vi litt mer å gå etter.

Takk for hjelpen!

Nye godkjente raser

NKU har godkjent følgende nye raser som kan gis certifikat, men ikke cacib ennå:

Gr 1: Chodsky Pes

Gr 3: Tenterfield terrier, Toy Fox Terrier

Gr 5: American Eskimo Dog, Dansk Spisshund

Gr 6: Anglo-Russkaja Gontjaja (russisk flekket støver), Bluetick Coonhound

Gr 9: Russkaya Tsvetnaya Bolonko

Standardene er ferdig oversatt og sendt fra Standardkomiteen til NKK for publisering og utsendelse til alle dommere autorisert på gruppene hvor rasene er plassert.

Velkommen til nye hjemmesider!

Illustrasjon-Dog-ShowWeb’en blir en stadig viktigere kanal for effektiv kommunikasjon, og for å bedre kunne utnytte denne har vi gleden av å ønske dere velkommen til Autoriserte Hundedommeres Forenings nye hjemmesider!

Bakgrunnen for endringen er ønske om en enklere publiseringsløsning i bakkant, samt større muligheter for utvikling fremover enn hva den eksisterende løsningen ga oss mulighet til.

I tillegg til temaer dere kjenner fra før som arrangementer og nyheter, har vi også – som en start – lagt opp til et eget forum for oss som er medlemmer hvor vi håper dere kan dele gleder og sorger om dommergjerningen, samt være til hjelp for hverandre, samt en egen dokumentbank hvor vi etterhvert vil laste opp og tilgjengeliggjøre rasekompendier. Forumet og dokumentbanken vil være lukket med passord og kun tilgjengelig for medlemmer.

Vi vet det er mange som ønsker at Dommerposten skal gjenoppstå i printet format, men med tanke på hvor mye arbeid dette er, står dette foreløpig ikke på agendaen, men vi håper at denne nye plattformen for web’en kan gi oss mulighet til en innholdsrik og levende hjemmeside som et godt alternativ.

Velkommen til nye hjemmesider!

Forslag til ny utstillingsstruktur lagt frem.

IMG_3221
Hovedstyret i NKK bestilte i 2012 en utredning om vår utstillingsstruktur, antallet cert som ble delt ut og hva vi eventuelt kunne gjøre med dette. Det ble nedsatt en komite hvor også AHF var representert. Resultatet av arbeidet ble levert HS i oktober og forslaget ble presentert på Dialogmøtet med klubbene dagen etter RS. Forslaget kan dere lese her.