Bekreftelse fra FCI på CACIB, CACIAG, CACIOB, CACIT og CACIL.

F.o.m. 2014 vil ikke NKK lenger sende ut kort som bekrefter CACIB, CACIAG, CACIOB, CACIT og CACIL fra sine arrangementer. Innstilling blir sendt FCI umiddelbart etter at arrangementene er ferdigstilt og er å anse som godkjent med mindre den av en eller annen grunn ikke blir godkjent av FCI. Eier av gjeldende hund hvis …

Seminar om Kooikerhund

I forbindelse med Dogs4All hadde Norsk Kooikerklubb invitert til dommerseminar fredag kveld med rasespesialisten Jan Andringa fra Nederland. Han er mangeårig dommer og oppdretter av rasen. Seminaret begynte med en gjennomgang av rasens historikk og bruksområde. Rasen ble rekonstruert på 1930-tallet og er således ganske ung. Den ble anerkjent av …

Papirer til NKKs Representantskapsmøte

Lørdag 09.november holder NKK sitt 52. Representatskapsmøte. Vi kommer til å være representert der, og selv om vi ikke har så mange stemmer (169 av over 80.000) så kan vi uansett la vår stemme bli hørt. Styret inviterer dere alle til å komme med innspill til sakene, om det er …

Innkalling til Generalforsamling

Årets Generalforsamling vil finne sted 04.april klokken 18.30 på NKK sine møtelokaler. Styret håper så mange som mulig benytter anledningen til å være til stede og si sin mening om AHF nå og fremover. Det er her handlingsplanen for det neste året blir lagt, så er det noe du vil …

Obs! Problemer med medlemssidene?

Enkelte har meldt inn problemer med å komme inn på medlemssidene, så vi jobber med å finne hva som er feilen med det. For enkelte løser problemet seg ved å  trykke «refresh», dvs. laster siden en gang til. Send oss gjerne en mail om hvordan problemet fortoner seg for deg, …

Nye godkjente raser

NKU har godkjent følgende nye raser som kan gis certifikat, men ikke cacib ennå: Gr 1: Chodsky Pes Gr 3: Tenterfield terrier, Toy Fox Terrier Gr 5: American Eskimo Dog, Dansk Spisshund Gr 6: Anglo-Russkaja Gontjaja (russisk flekket støver), Bluetick Coonhound Gr 9: Russkaya Tsvetnaya Bolonko Standardene er ferdig oversatt …

Velkommen til nye hjemmesider!

Web’en blir en stadig viktigere kanal for effektiv kommunikasjon, og for å bedre kunne utnytte denne har vi gleden av å ønske dere velkommen til Autoriserte Hundedommeres Forenings nye hjemmesider! Bakgrunnen for endringen er ønske om en enklere publiseringsløsning i bakkant, samt større muligheter for utvikling fremover enn hva den eksisterende …

Forslag til ny utstillingsstruktur lagt frem.

Hovedstyret i NKK bestilte i 2012 en utredning om vår utstillingsstruktur, antallet cert som ble delt ut og hva vi eventuelt kunne gjøre med dette. Det ble nedsatt en komite hvor også AHF var representert. Resultatet av arbeidet ble levert HS i oktober og forslaget ble presentert på Dialogmøtet med …