Oppdatering av hjemmesiden

Oppdatering av hjemmesiden. Vi har så smått påbegynt oppdateringen (nytt styre m.m. er lagt inn), men dessverre er det ganske arbeidskrevende og hjemmesiden er litt tungvint.  Det vurderes derfor om vi skal lage en helt ny hjemmeside som blir lettere å oppdatere og hvor flere kan delta i arbeidet.  Det bør …

BSI-dokumentet er ferdigstilt

Det nordiske BSI-dokumentet er nå ferdigstilt. “Breed Specific Instructions regarding exaggerations in pedigree dogs”, er et program som går ut på at vi eksteriørdommere skal ta hensyn til overdrevne eksteriør- og mentaltrekk som kan påvirke hundenes funksjonelle helse og gjøre notater om dette på egne skjemaer. For de av oss som …

Retningslinjer til klubber for arrangering av dommerkonferanser

Til orientering: Reviderte retningslinjer fra 2014 NKKs Hovedstyre vedtok i møte nr. 10/2013 reviderte retningslinjer for støtte til eksteriørdommerkonferanser i regi av NKKs raseklubber. De reviderte retningslinjene er lagt ut på NKKs nettsider, samt at du finner de her: RETNINGSLINJER FOR EKSTERIØRDOMMERKONFERANSER I REGI AV NKKS RASEKLUBBER (3)

Ekstraordinært RS i NKK

Grunnet en ny gjennomgang av den finansielle stillingen i NKK, hvor man finner at egenkapitalen er på et vesentlig lavere nivå enn tidligere rapportert, er det nå kalt inn til et ekstraordinært Representantskapsmøte som vil finne sted 24.april. Dommerforeningen vil være tilstede under møtet. Innkallingen finner du ved å klikke …

Bekreftelse fra FCI på CACIB, CACIAG, CACIOB, CACIT og CACIL.

F.o.m. 2014 vil ikke NKK lenger sende ut kort som bekrefter CACIB, CACIAG, CACIOB, CACIT og CACIL fra sine arrangementer. Innstilling blir sendt FCI umiddelbart etter at arrangementene er ferdigstilt og er å anse som godkjent med mindre den av en eller annen grunn ikke blir godkjent av FCI. Eier av gjeldende hund hvis …

Seminar om Kooikerhund

I forbindelse med Dogs4All hadde Norsk Kooikerklubb invitert til dommerseminar fredag kveld med rasespesialisten Jan Andringa fra Nederland. Han er mangeårig dommer og oppdretter av rasen. Seminaret begynte med en gjennomgang av rasens historikk og bruksområde. Rasen ble rekonstruert på 1930-tallet og er således ganske ung. Den ble anerkjent av …