Representantskapsmøte 5. og 6.11.

NKK ønsker velkommen til Representantskapsmøte!

NKKs 55. ordinære Representantskapsmøte avholdes lørdag 5. og søndag 6. november på Quality Airport Hotel Gardermoen.
RS-ordfører Jan Eyolf Brustad, Hovedstyret og NKKs administrasjon ønsker alle representanter velkommen, og håper på godt oppmøte og gode vedtak å jobbe videre ut fra.

Velkommen til Representantskapsmøte!
Representantskapets ordfører Jan Eyolf Brustad. Foto: Norsk Retrieverklubb

Informasjon om, og tilgang til, alle saksdokumenter finner du her:

Innkallelse med saksliste og sakspapirer til NKKs 55. ordinære representantskapsmøte 5. og 6. november 2016

Vil du bli dommer på de norske hunderasene?

Se her:

stock-photo-20463309-searching-dog-with-magnifying-glass

Har du SPA-status og minimum 10 års erfaring kan du søke om elevstatus på samtlige norske hunderaser.

Ifølge reglene for dommerutdannelse er det DUKs mandat å sikre at det er tilstrekkelig kompetente dommere. Målet er at alle utstillinger i Norge kan betjenes med 50 % norske dommere. Det minnes spesielt om at dommere med SPA-status og minimum 10 års erfaring som dommer kan søke om elevstatus på samtlige norske hunderaser (7 raser). Alle dere som oppfyller kravet bes om å vurdere om å søke på disse rasene.

DUK har fått egen mailadresse.

Dommerutdanningskomiteen har fått egen mailadresse.

Nå har DUK fått egen postadresse! Alle henvendelser samt innsending av arbeider gjøres til duk@nkk.no. Håpet er at dette skal gjøre det lettere for alle parter å kommunisere, og for DUKs sekretær å beholde oversikten.

anne-buvik

Oppdatering av hjemmesiden

Oppdatering av hjemmesiden.

jh-14-17

Vi har så smått påbegynt oppdateringen (nytt styre m.m. er lagt inn), men dessverre er det ganske arbeidskrevende og hjemmesiden er litt tungvint.  Det vurderes derfor om vi skal lage en helt ny hjemmeside som blir lettere å oppdatere og hvor flere kan delta i arbeidet.  Det bør være en mer aktuell og interessant side, samtidig som den skal inneholde det medlemmene etterspør.Slik siden er bygget opp nå, er det kun en person som kan/bør være inne og redigere den.  I lengden er ikke dette noen god løsning.

Vi ber derfor om at medlemmene er tålmodige, da ting er i gang med å skje, men vi får ikke gjort dette “over natten”.  Tips til hva dere ønsker mottas med takk.

Undertegnede har sendt mail til alle raseklubber for å få oppdaterte rasekompendier som kan legges ut på siden her.

Aase Jakobsen

BSI-dokumentet er ferdigstilt

Det nordiske BSI-dokumentet er nå ferdigstilt. “Breed Specific Instructions regarding exaggerations in pedigree dogs”, er et program som går ut på at vi eksteriørdommere skal ta hensyn til overdrevne eksteriør- og mentaltrekk som kan påvirke hundenes funksjonelle helse og gjøre notater om dette på egne skjemaer.

For de av oss som har dømt i Sverige de siste årene kjenner antagelig til dette, og den nordiske BSI er bygget på denne.

Sentralt i BSI står de generelle kravene til funksjonalitet, som skal være oppfylt hos alle hunder uansett rase.

Les mer om dette ved å klikke her.

Ekstraordinært RS i NKK

Grunnet en ny gjennomgang av den finansielle stillingen i NKK, hvor man finner at egenkapitalen er på et vesentlig lavere nivå enn tidligere rapportert, er det nå kalt inn til et ekstraordinært Representantskapsmøte som vil finne sted 24.april.

Dommerforeningen vil være tilstede under møtet.

Innkallingen finner du ved å klikke her.

Notat med forklaring til saken finner du ved å klikke her.

Måling av portugisisk vannhund – utdyping fra raseklubben

Portugisisk VannhundRaseklubben for Portugisisk Vannhund har henvendt seg til NKK med ønske om at rasen skal måles på utstilling de neste to år. AHF har henvendt seg til raseklubben og bedt om et utdyping av bakgrunnen for dette ønsket, og hvordan man i så fall ønsker at dommerne skal forholde seg til hunder som ikke holder målet. Her følger raseklubbens svar.

Måling av portis – svar til dommere