En liten oppsummering fra DUK

En liten oppsummering fra DUK. Denne teksten er tidligere lagt ut på FB. DUK opplever at mange dommere ikke kjenner til utdanningsreglene for autorisasjon. Når det gjelder førstegangsautorisasjon har de fleste det klart (i hvertfall sånn omtrent) men så glipper det. Etter grunnautorisasjonen kan det søkes utvidelse tidligst 4 år …

Bruk av skriver under aspirantarbeid

Bruk av skriver under aspirantarbeid DUK har registrert et ønske om og behov for, at aspiranter kan benytte seg av skrivere under aspirantarbeid i ringene. Til nå har det ikke vært dekning for dette i reglementet, men det har vært gitt dispensasjoner ved spesielle behov. Erfaringen er at dette fungere …

Temakveld boxer

Det blir temakveld for boxer onsdag 31. mai 2017 kl. 1900. Sett av datoen allerede nå! Ansvarlig: Wenche Eikeseth. Vi håper at mange vil komme til en interessant kveld.  

Elektroniske kritikker

Det er sendt ut en høring til klubbene ang. elektroniske kritikker.  Ønsker vi at alle klubber skal kvitte seg med papir og kun bruke elektroniske kritikker.

Elektroniske klubb-blad

Dalmatiner-Nytt sendes ut elektronisk til alle dommere autorisert for rasen. Dalmatiner-Nytt er sendt til samtlige dommere, aspiranter og elever på vår mailingliste.  Hvis det er noen som ikke har fått bladet og som ønsker å få det – ta kontakt med aase@dalmatinerklubben.no så sender vi det umiddelbart. Vi vet ikke om det …

Meldinger fra DUK

Vedlikehold av dommerautorisasjon Jeg ber om at punkt 7 i regelverket for eksteriørdommere ang vedlikehold av dommerautorisasjonen vies særskilt oppmerksomhet. 7.1. » Dommer må være medlem av en av NKKs medlemsklubber». Dette blir nå sjekket av DUK og må være i orden. 7.2. «Dommer som de siste 5 år ikke …