Bruk av skriver under aspirantarbeid

Bruk av skriver under aspirantarbeid DUK har registrert et ønske om og behov for, at aspiranter kan benytte seg av skrivere under aspirantarbeid i ringene. Til nå har det ikke vært dekning for dette i reglementet, men det har vært gitt dispensasjoner ved spesielle behov. Erfaringen er at dette fungere …

Temakveld boxer

Det blir temakveld for boxer onsdag 31. mai 2017 kl. 1900. Sett av datoen allerede nå! Ansvarlig: Wenche Eikeseth. Vi håper at mange vil komme til en interessant kveld.  

Elektroniske kritikker

Det er sendt ut en høring til klubbene ang. elektroniske kritikker.  Ønsker vi at alle klubber skal kvitte seg med papir og kun bruke elektroniske kritikker.

Elektroniske klubb-blad

Dalmatiner-Nytt sendes ut elektronisk til alle dommere autorisert for rasen. Dalmatiner-Nytt er sendt til samtlige dommere, aspiranter og elever på vår mailingliste.  Hvis det er noen som ikke har fått bladet og som ønsker å få det – ta kontakt med aase@dalmatinerklubben.no så sender vi det umiddelbart. Vi vet ikke om det …

Meldinger fra DUK

Vedlikehold av dommerautorisasjon Jeg ber om at punkt 7 i regelverket for eksteriørdommere ang vedlikehold av dommerautorisasjonen vies særskilt oppmerksomhet. 7.1. » Dommer må være medlem av en av NKKs medlemsklubber». Dette blir nå sjekket av DUK og må være i orden. 7.2. «Dommer som de siste 5 år ikke …

Representantskapsmøte 5. og 6.11.

NKK ønsker velkommen til Representantskapsmøte! NKKs 55. ordinære Representantskapsmøte avholdes lørdag 5. og søndag 6. november på Quality Airport Hotel Gardermoen. RS-ordfører Jan Eyolf Brustad, Hovedstyret og NKKs administrasjon ønsker alle representanter velkommen, og håper på godt oppmøte og gode vedtak å jobbe videre ut fra. Representantskapets ordfører Jan Eyolf …

Vil du bli dommer på de norske hunderasene?

Se her: Har du SPA-status og minimum 10 års erfaring kan du søke om elevstatus på samtlige norske hunderaser. Ifølge reglene for dommerutdannelse er det DUKs mandat å sikre at det er tilstrekkelig kompetente dommere. Målet er at alle utstillinger i Norge kan betjenes med 50 % norske dommere. Det minnes …