Ny organisering av NKK – høring

Forslag til endringer i organiseringen av NKK

Høring – organisering av NKKEt utvalg, nedsatt av Hovedstyret (HS) i 2016, fikk i oppdrag å fremlegge konkrete forslag til endringer i organiseringen av Norsk Kennel Klub for HS

Endringene skulle svare på forholdene det forrige organisasjonsutvalget identifiserte som sentrale ved sin rapport levert til HS 15. september 2016. Dette utvalget oppsummerte fem forhold i hht til sitt oppdrag. Disse – og resten av rapporten fra 2016 – kan leses her.

Høringsnotatet vedrørende organisering av NKK beskriver foreslåtte endringer fra utvalget og hovedstyrets innstilling på flere områder. Les hele høringsnotatet her.

Hovedstyret ber om tilbakemelding fra høringsinstansene så raskt som mulig, og senest innen 20. mai 2018. Høringssvar sendes til adm@nkk.no. Når høringssvarene er mottatt utarbeider NKKs hovedstyre et forslag som fremmes som sak på Representantskapsmøtet i 2018.

HS vil fremme sitt forslag for RS i 2018.

Spesielt oppfordres lokalklubber/aktivitetsklubber til å svare på de ulike modellene som foreslås for fremtidig drift i regionene.

Dommerkonferanse dunker 19.8.2018

Dommerkonferanse dunker

19/8-18 (søndag) inviterer NHKF og Dunkerringen til dommerkonferanse for rasen dunker. Informasjon om lokasjon og tidspunkt vil oppdateres når detaljer er på plass. Invitasjon vil også sendes direkte til alle dommere og elever/aspiranter på rasen.

Temakveld mops 13.2. 2018

13.2. 2018 (tirsdag)

blir det del 2 av temakveld om mops.
Norsk Mopsklubb har bedt om å få komme med oppølging av temakvelden de hadde tidligere i år. Det har skjedd mye siden sist, og vi håper at mange tar turen 14/2 kl 1800.

Temakveld Grand Danois 24.1.2018

Temakveld Grand Danois 24.1.2018 (onsdag).

Temakvelden avholdes i NKKs lokaler på Bryn, kl 19.00
Forelesere er Arne Foss og Elisabeth Bugge Olsen.
Det blir som vanlig enkel bevertning og vi håper mange har mulighet til å komme!

Måling av hunder.

Det er to forskjellige måter å måle høyde på hund. I Norge måles tradisjonelt hunder fra toppen av manken. Noen raser skal måles bak manken (shiba, schæferhund?) I andre land enn Norge, f. eks Danmark, Tyskland måles bak manken. Det sier seg selv at det kan være en betydelig forskjell i målet på eller bak manken – særlig stor betydning får dette når standarden beskriver at over eller under en viss høyde er diskvalifiserende. Standardkomiteen i NKK har nå sendt en henvendelse til FCI hvor vi ber om at måleprosedyrene standardiseres innad i FCI.

Feil i standarden på korthåret vorstehhund

Flere nyheter fra Standardkomiteen: