Norsk Lundehundklubbs seminar

 

Rapport fra Norsk Lundehundklubbs seminar
på Letohallen 26.1.19.

Tekst:  Lisbeth Campbell
Bilder:  Aase Jakobsen

Overraskende få dommere og elever deltok – de fleste er vel utlærte, men ca 10 stykker  av oss andre lærte mye om rasen, og vi fikk også et interessant innblikk i krysningsprosjektet av Turid Helfjord.

Christen Lang formidlet anatomi og eksteriørdelen.

Klubben ønsker at vi skal være nøye på tær på forbena, og beskrive disse på kritikkskjemaet. Denne «tommelen» til hunden bør være så funksjonell som mulig.

Lett utoverdreide poter og bred front er korrekt – sammen med trang bakbensstilling og trange bakbensbevegelser som gjør rasen funksjonell til sitt bruk.

Krysningsprosjektet krysser Lundehund med Islandsk fårehund, Norrbottenspets og Norsk buhund.

Klubben stilte med 18 hunder av meget god kvalitet, 13 tisper og 5 hannhunder. Mange oppdrettere sammen med sine valpekjøpere brukte hele dagen på oss 10 som møtte opp. Det hadde absolutt vært plass til flere

Dommerkonferanse spaniels.

Norsk Spaniel klub inviterer til
DOMMERKONFERANSE
søndag 13. januar 2019
PÅ BEST WESTERN LETOHALLEN HOTEL.
 

Norsk Spaniel Klub ønsker alle autoriserte gr.8-dommere, dommeraspiranter/elever på spaniels velkommen til dommerkonferanse for spaniel klubbens øvrige raser søndag 13.januar. Foredragsholder er Frank Kane.
Konferansen arrangeres i samarbeid med AHF, Autoriserte Hundedommeres Forening og vil ta for seg følgende raser:
Clumber spaniel, field spaniel, irsk vannspaniel og sussex spaniel.

Konferansen starter kl.09.00 med åpning og praktisk informasjon ved leder
Kari Knutsen.
Det vil bli gjennomgått to raser med praktisk bedømming av hunder før lunsj, og to raser etter lunsj.
Vi ser for oss at vi avslutter kl. 17.00 etter en runde med spørsmål og diskusjoner.

Dagskonferansen dekkes i sin helhet av NSK. Skulle det være nødvendig med overnatting, har Best Western Letohallen Hotell rom med følgende priser: Enkeltrom 1045,- og dobbeltrom 1250,- NSK har reservert 10 rom frem til 15/12-2018. Det inviteres til felles middag på lørdagskvelden for de som ønsker det.

For dommere uten autorisasjon på spaniels, aspiranter/elever som tenker på å utvide sin autorisasjon til spaniels kan vi tilby en dagspakke til kr.750,- som da vil gi deltakelse til konferansen, materiale samt lunsj. Hvis en ønsker å delta på middagen på lørdag kveld i tillegg, blir den totale prisen kr.1050,- Betaling skjer til Norsk Spaniel Klub på kontonummer: 7874 05 74980 Merk betalingen med navn og dommerkonferanse. Betalingsfrist er lik påmeldingsfrist.

Det vil bli sendt ut rasekompendier av de aktuelle rasene på mail i forkant av dommerkonferansen i tillegg til ferdig opptrykket kompendier som vil bli delt ut på selve dagen. Kompendiene er for anledningen utlånt av SSRK, Svenska Spaniel och Retriever Klubben. Frank Kane kommer også til å ha med seg eget materiale som vil bli delt ut.

Det er kombinert spaniel/retrieverutstilling samme sted lørdag 12.januar, slik at de som ønsker å få med seg bedømmelsen der, har muligheten til det.

Påmelding til benteaase@hotmail.com innen 28/12-2018. Skriv om du ønsker middag på lørdagskvelden.
Vi ser for oss en hyggelig konferanse med godt faglig innhold.

Med hilsen Norsk Spaniel Klub

Ekstraordinært årsmøte og temakveld bull terrier.

Ekstraordinært årsmøte 23. mai
i NKKs nye lokaler på Holmlia.

Adressen er
Nordåsveien 5, 1251 Oslo
Tid: kl: 17.00

DAGSORDEN:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder.
3. Valg av protokollfører, to til å undertegne protokollen samt tellekorps.
4. Budsjett 2018
5. Handlingsplan 2018/2019
NB: De nye lovene vil bli fremlagt for årsmøtet 2019, da vi ikke har anledning til å gjøre
lovendringer på ekstraordinære årsmøter.
Budsjett 2018 m/kommentarer og handlingsplan er sendt ut direkte til alle medlemmer.

I tillegg blir det etter møtet (ca kl. 1800).
TEMAKVELD FOR BULL TERRIER OG MINI BULL TERRIER
Forelesere:
Patrik Cederløf, Minna Vattovari (kennel ‘Mad About’, Sverige)
og Espen Thygesen (fra avlsrådet i raseklubben og kennel Quest, Norge)