En liten oppsummering fra DUK

En liten oppsummering fra DUK.

Denne teksten er tidligere lagt ut på FB.
DUK opplever at mange dommere ikke kjenner til utdanningsreglene for autorisasjon. Når det gjelder
førstegangsautorisasjon har de fleste det klart (i hvertfall sånn omtrent) men så glipper det.
Etter grunnautorisasjonen kan det søkes utvidelse tidligst 4 år etter førstegangsautorisasjon eller
når man har dømt minimum 10 utstillinger. Dette finnes det eget søknadsskjema for. Får man sin
søknad innvilget og får elevstatus på flere raser må man ta elevarbeidet sitt i løpet av 5 år. Gjør
man ikke det mister man sin elevstatus. En del har hatt elevstatus på raser i mange år. Ta det ikke
som en selvfølge at dere fremdeles har elevstatus.
Så er det en finurlighet som meget sjelden benyttes, men som står beskrevet i regelverket: DUK kan
innvilge elevstatus for en hel gruppe etter grunnautorisasjonen. Det forventes mye selvstudium, det
kreves minst to elev- og en aspiranttjeneste for hver rase og at antallet hunder overskrider
halvparten av det antall som gjelder for autorisasjon ved grunnautorisasjonen (utrolig vanskelig
tilgjengelig setning!) Når kandidaten er autorisert for 60% av rasene i gruppen som finnes.
Har man ambisjoner om å utvide sitt raseregister betydelig, kan man etter sine to første grupper søke
om utvidelse med inntil tre nye grupper. Innvilger DUK dette, gis automatisk SPA-status.
Elev/SPA-tjeneste må utføres på minimum 50% av de rasene i gruppa som finnes i Norden, inkludert de
obligatoriske rasene (Disse står opplistet i regelverket).
Har man ambisjoner om å utvide sitt raseregister betydelig, kan man etter sine to første grupper
søke om utvidelse med inntil tre nye grupper. Innvilger DUK dette, gis automatisk SPA-status.
Elev/SPA-tjeneste må utføres på minimum 50% av de rasene i gruppa som finnes i Norden, inkludert de
obligatoriske rasene (Disse står opplistet i regelverket).
Dommere som er autorisert for 5 grupper, deriblant gruppe 1 eller 2 og 9 kan søke DUK om
videreutdannelse fram mot allroundstatus. Blir dette innvilget må det utføres elevtjeneste på
minimum 25 % av rasene som finnes i Norden. Allroundeksamen for de siste 5 gruppene arrangeres av
DUK, dette kan være både skriftlig, muntlig og praktisk.

Bruk av skriver under aspirantarbeid

Bruk av skriver under aspirantarbeid

DUK har registrert et ønske om og behov for, at aspiranter kan benytte seg av skrivere under aspirantarbeid i ringene. Til nå har det ikke vært dekning for dette i reglementet, men det har vært gitt dispensasjoner ved spesielle behov. Erfaringen er at dette fungere meget godt og er nyttig for alle parter, i det arbeidet også går fortere og i mindre grad forsinker fremdriften i ringen.

DUK sendte derfor over et forslag om regelendring til NKKs Særkomite for Utstilling, som har behandlet den med positivt resultat. Se vedtaket under. Vi gjør oppmerksom på unntak nevnt i siste setning. Dette vil også bli tatt inn i reglementet så fort som praktisk mulig, men aspiranter kan allerede nå benytte skriver.

«NKKs Særkomite for Utstilling vedtok at aspiranter som ønsker det, kan få benytte skriver under aspirantarbeidet. Kandidaten må selv organisere dette, og skal ikke belaste arrangør med oppgaven. Autoriserte eksteriørdommere og dommere under utdanning kan ikke benyttes som skrivere.»

Temakveld boxer

Det blir temakveld for boxer
onsdag 31. mai 2017 kl. 1900.

Sett av datoen allerede nå!

Ansvarlig: Wenche Eikeseth.
Vi håper at mange vil komme til en interessant kveld.