Ekstraordinært årsmøte og temakveld bull terrier.

Ekstraordinært årsmøte 23. mai i NKKs nye lokaler på Holmlia. Adressen er Nordåsveien 5, 1251 Oslo Tid: kl: 17.00 DAGSORDEN: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Valg av møteleder. 3. Valg av protokollfører, to til å undertegne protokollen samt tellekorps. 4. Budsjett 2018 5. Handlingsplan 2018/2019 NB: De nye …

Måling av rottweilerhoder.

Norsk Rottweiler klubb (NRK) har innført en måling av forhold hode/snute parti der forholdene iht til standard skall være 60/40. Dette skjer på raseklubbens utstillinger. Les mer her: Dommerinfo1

Nye dommerautorisasjoner

Nye dommerautorisasjoner NKK annonserer nye dommerautorisasjoner både i Hundesport og på nett. Dette for at klubber og arrangører enkelt skal kunne holde seg oppdatert på de seneste autorisasjonene. Nedenfor finner du filen som viser alle nye eksteriørdommerautorisasjoner fra og med 2017. NKK gratulerer alle dommere med nye autorsasjoner! Dommerautoriasjoner 2017 …

Ny organisering av NKK – høring

Forslag til endringer i organiseringen av NKK Et utvalg, nedsatt av Hovedstyret (HS) i 2016, fikk i oppdrag å fremlegge konkrete forslag til endringer i organiseringen av Norsk Kennel Klub for HS Endringene skulle svare på forholdene det forrige organisasjonsutvalget identifiserte som sentrale ved sin rapport levert til HS 15. …

Dommerkonferanse dunker 19.8.2018

Dommerkonferanse dunker 19/8-18 (søndag) inviterer NHKF og Dunkerringen til dommerkonferanse for rasen dunker. Informasjon om lokasjon og tidspunkt vil oppdateres når detaljer er på plass. Invitasjon vil også sendes direkte til alle dommere og elever/aspiranter på rasen.

Temakveld mops 13.2. 2018

13.2. 2018 (tirsdag) blir det del 2 av temakveld om mops. Norsk Mopsklubb har bedt om å få komme med oppølging av temakvelden de hadde tidligere i år. Det har skjedd mye siden sist, og vi håper at mange tar turen 14/2 kl 1800.