Elektroniske klubb-blad

Dalmatiner-Nytt sendes ut elektronisk til alle dommere autorisert for rasen.

Dalmatiner-Nytt er sendt til samtlige dommere, aspiranter og elever på vår mailingliste.  Hvis det er noen som ikke har fått bladet og som ønsker å få det – ta kontakt med aase@dalmatinerklubben.no så sender vi det umiddelbart.

Vi vet ikke om det er flere klubber som gjør dette, men håper bladet faller i smak – også elektronisk.

 

 

Meldinger fra DUK

Vedlikehold av dommerautorisasjon

Jeg ber om at punkt 7 i regelverket for eksteriørdommere ang vedlikehold av dommerautorisasjonen vies særskilt oppmerksomhet. 7.1.
» Dommer må være medlem av en av NKKs medlemsklubber». Dette blir nå sjekket av DUK og må være i orden. 7.2.
«Dommer som de siste 5 år ikke har dømt på utstilling mister sin autorisasjon». Dette vil bli sjekket av DUK. Ved usikkerhet kontaktes den enkelte dommer. 7.3.
«Dommere over 75 år innvilges automatisk honnørdommerstatus. Hvis de ikke ønsker dette, kan de søke DUK om forlengelse av sin autorisasjon for to år av gangen».

Ingen blir strøket automatisk, DUK vil tilskrive alle over 75 år og be om tilbakemelding fra den det gjelder innen en viss tid. Gis ikke tilbakemelding blir man deretter honnørdommer uten ytterligere varsel. Det er ikke DUKs hensikt å stryke flest mulig dommere- våre seniordommere er verdifulle medlemmer av dommerstanden. Hensikten er at de dommerne som står på dommerguiden er aktive dommere som ønsker og kan dømme.

Dommerguiden
DUK vil fortløpende gjennomgå dommerguiden for å kontrollere at den er korrekt. Kan alle ta et ansvar for å sjekke at navn/adresse er korrekt på seg selv? Hvis de finner noe feil, send mail til: merete.greaker@nkk.no med rettelse.

Dette er viktig folkens, sjekk om det er riktige data på DEG!

 

 

 

Representantskapsmøte 5. og 6.11.

NKK ønsker velkommen til Representantskapsmøte!

NKKs 55. ordinære Representantskapsmøte avholdes lørdag 5. og søndag 6. november på Quality Airport Hotel Gardermoen.
RS-ordfører Jan Eyolf Brustad, Hovedstyret og NKKs administrasjon ønsker alle representanter velkommen, og håper på godt oppmøte og gode vedtak å jobbe videre ut fra.

Velkommen til Representantskapsmøte!
Representantskapets ordfører Jan Eyolf Brustad. Foto: Norsk Retrieverklubb

Informasjon om, og tilgang til, alle saksdokumenter finner du her:

Innkallelse med saksliste og sakspapirer til NKKs 55. ordinære representantskapsmøte 5. og 6. november 2016

Vil du bli dommer på de norske hunderasene?

Se her:

stock-photo-20463309-searching-dog-with-magnifying-glass

Har du SPA-status og minimum 10 års erfaring kan du søke om elevstatus på samtlige norske hunderaser.

Ifølge reglene for dommerutdannelse er det DUKs mandat å sikre at det er tilstrekkelig kompetente dommere. Målet er at alle utstillinger i Norge kan betjenes med 50 % norske dommere. Det minnes spesielt om at dommere med SPA-status og minimum 10 års erfaring som dommer kan søke om elevstatus på samtlige norske hunderaser (7 raser). Alle dere som oppfyller kravet bes om å vurdere om å søke på disse rasene.

DUK har fått egen mailadresse.

Dommerutdanningskomiteen har fått egen mailadresse.

Nå har DUK fått egen postadresse! Alle henvendelser samt innsending av arbeider gjøres til duk@nkk.no. Håpet er at dette skal gjøre det lettere for alle parter å kommunisere, og for DUKs sekretær å beholde oversikten.

anne-buvik

Oppdatering av hjemmesiden

Oppdatering av hjemmesiden.

jh-14-17

Vi har så smått påbegynt oppdateringen (nytt styre m.m. er lagt inn), men dessverre er det ganske arbeidskrevende og hjemmesiden er litt tungvint.  Det vurderes derfor om vi skal lage en helt ny hjemmeside som blir lettere å oppdatere og hvor flere kan delta i arbeidet.  Det bør være en mer aktuell og interessant side, samtidig som den skal inneholde det medlemmene etterspør.Slik siden er bygget opp nå, er det kun en person som kan/bør være inne og redigere den.  I lengden er ikke dette noen god løsning.

Vi ber derfor om at medlemmene er tålmodige, da ting er i gang med å skje, men vi får ikke gjort dette «over natten».  Tips til hva dere ønsker mottas med takk.

Undertegnede har sendt mail til alle raseklubber for å få oppdaterte rasekompendier som kan legges ut på siden her.

Aase Jakobsen