Elektroniske klubb-blad

Dalmatiner-Nytt sendes ut elektronisk til alle dommere autorisert for rasen. Dalmatiner-Nytt er sendt til samtlige dommere, aspiranter og elever på vår mailingliste.  Hvis det er noen som ikke har fått bladet og som ønsker å få det – ta kontakt med aase@dalmatinerklubben.no så sender vi det umiddelbart. Vi vet ikke om det …

Meldinger fra DUK

Vedlikehold av dommerautorisasjon Jeg ber om at punkt 7 i regelverket for eksteriørdommere ang vedlikehold av dommerautorisasjonen vies særskilt oppmerksomhet. 7.1. » Dommer må være medlem av en av NKKs medlemsklubber». Dette blir nå sjekket av DUK og må være i orden. 7.2. «Dommer som de siste 5 år ikke …

Representantskapsmøte 5. og 6.11.

NKK ønsker velkommen til Representantskapsmøte! NKKs 55. ordinære Representantskapsmøte avholdes lørdag 5. og søndag 6. november på Quality Airport Hotel Gardermoen. RS-ordfører Jan Eyolf Brustad, Hovedstyret og NKKs administrasjon ønsker alle representanter velkommen, og håper på godt oppmøte og gode vedtak å jobbe videre ut fra. Representantskapets ordfører Jan Eyolf …

Vil du bli dommer på de norske hunderasene?

Se her: Har du SPA-status og minimum 10 års erfaring kan du søke om elevstatus på samtlige norske hunderaser. Ifølge reglene for dommerutdannelse er det DUKs mandat å sikre at det er tilstrekkelig kompetente dommere. Målet er at alle utstillinger i Norge kan betjenes med 50 % norske dommere. Det minnes …

DUK har fått egen mailadresse.

Dommerutdanningskomiteen har fått egen mailadresse. Nå har DUK fått egen postadresse! Alle henvendelser samt innsending av arbeider gjøres til duk@nkk.no. Håpet er at dette skal gjøre det lettere for alle parter å kommunisere, og for DUKs sekretær å beholde oversikten.

Oppdatering av hjemmesiden

Oppdatering av hjemmesiden. Vi har så smått påbegynt oppdateringen (nytt styre m.m. er lagt inn), men dessverre er det ganske arbeidskrevende og hjemmesiden er litt tungvint.  Det vurderes derfor om vi skal lage en helt ny hjemmeside som blir lettere å oppdatere og hvor flere kan delta i arbeidet.  Det bør …