Vil du bli dommer på de norske hunderasene?

Se her:

stock-photo-20463309-searching-dog-with-magnifying-glass

Har du SPA-status og minimum 10 års erfaring kan du søke om elevstatus på samtlige norske hunderaser.

Ifølge reglene for dommerutdannelse er det DUKs mandat å sikre at det er tilstrekkelig kompetente dommere. Målet er at alle utstillinger i Norge kan betjenes med 50 % norske dommere. Det minnes spesielt om at dommere med SPA-status og minimum 10 års erfaring som dommer kan søke om elevstatus på samtlige norske hunderaser (7 raser). Alle dere som oppfyller kravet bes om å vurdere om å søke på disse rasene.

Bookmark the permalink.