Velkommen til nye hjemmesider!

Illustrasjon-Dog-ShowWeb’en blir en stadig viktigere kanal for effektiv kommunikasjon, og for å bedre kunne utnytte denne har vi gleden av å ønske dere velkommen til Autoriserte Hundedommeres Forenings nye hjemmesider!

Bakgrunnen for endringen er ønske om en enklere publiseringsløsning i bakkant, samt større muligheter for utvikling fremover enn hva den eksisterende løsningen ga oss mulighet til.

I tillegg til temaer dere kjenner fra før som arrangementer og nyheter, har vi også – som en start – lagt opp til et eget forum for oss som er medlemmer hvor vi håper dere kan dele gleder og sorger om dommergjerningen, samt være til hjelp for hverandre, samt en egen dokumentbank hvor vi etterhvert vil laste opp og tilgjengeliggjøre rasekompendier. Forumet og dokumentbanken vil være lukket med passord og kun tilgjengelig for medlemmer.

Vi vet det er mange som ønsker at Dommerposten skal gjenoppstå i printet format, men med tanke på hvor mye arbeid dette er, står dette foreløpig ikke på agendaen, men vi håper at denne nye plattformen for web’en kan gi oss mulighet til en innholdsrik og levende hjemmeside som et godt alternativ.

Velkommen til nye hjemmesider!

Bookmark the permalink.