Reviderte retningslinjer for eksteriørdommerkonferanser fra 2014

NKKs Hovedstyre vedtok i møte nr. 10/2013 reviderte retningslinjer for støtte til eksteriørdommerkonferanser i regi av NKKs raseklubber.

De reviderte retningslinjene er lagt ut på våre nettsider.
Du finner de her: http://web2.nkk.no/tjenester/skjemaer/eksteriordommer/

Bookmark the permalink.