Retningslinjer til klubber for arrangering av dommerkonferanser

Til orientering:

Reviderte retningslinjer fra 2014

NKKs Hovedstyre vedtok i møte nr. 10/2013 reviderte retningslinjer for støtte til eksteriørdommerkonferanser i regi av NKKs raseklubber.

De reviderte retningslinjene er lagt ut på NKKs nettsider, samt at du finner de her:

RETNINGSLINJER FOR EKSTERIØRDOMMERKONFERANSER I REGI AV NKKS RASEKLUBBER (3)

Bookmark the permalink.