Papirer til NKKs Representantskapsmøte

Lørdag 09.november holder NKK sitt 52. Representatskapsmøte. Vi kommer til å være representert der, og selv om vi ikke har så mange stemmer (169 av over 80.000) så kan vi uansett la vår stemme bli hørt.

Styret inviterer dere alle til å komme med innspill til sakene, om det er punkter dere mener det er viktig vi har en vurdering av eller tanke om. Styret vil på forhånd gå igjennom alle sakene, men i henhold til vedtaket på vår Generalforsamling vil vår representant ikke ha bundet mandat. Det vil si at vedkommende kan følge med på de innspill og debatter som skjer på RS og stemme slik vedkommende mener det er best for oss som forening, med selvfølgelig deres og styrets innspill i bakhodet.

Sakslisten finner du her: Innkallelse-saksliste_RS_2013-1

Alle saksdokumenter finner du i listen under:

Sak_2_-_bilag_1

Sak_4a_-_bilag_2

Sak_4b_-_bilag_3

Sak_5_-_bilag_4

Sak_6_-_bilag_5

Sak_7a7b_og_9a_bilag_6_og_7

Sak_8_-_bilag_10_og_11

Sak_9_-_bilag_12_og_13

Sak_10_-_bilag_14_og_15-1

Sak_11_-_bilag_16171819_og_20

Sak_12_-_bilag_21_og_22

Sak_13_-_bilag_23

Sak_14_-_bilag_24

Sak_15_-_bilag_25

Valg_-_VKs_rapport_-_bilag_26-1

Valg_-_VKs_innstilling_-_bilag_27-2

Valg_-_Innkomne_forslag_-_bilag_28-41

Valg_-_Innkomne_presentasjoner

Bookmark the permalink.