Nye godkjente raser

NKU har godkjent følgende nye raser som kan gis certifikat, men ikke cacib ennå:

Gr 1: Chodsky Pes

Gr 3: Tenterfield terrier, Toy Fox Terrier

Gr 5: American Eskimo Dog, Dansk Spisshund

Gr 6: Anglo-Russkaja Gontjaja (russisk flekket støver), Bluetick Coonhound

Gr 9: Russkaya Tsvetnaya Bolonko

Standardene er ferdig oversatt og sendt fra Standardkomiteen til NKK for publisering og utsendelse til alle dommere autorisert på gruppene hvor rasene er plassert.

Bookmark the permalink.