Meldinger fra DUK

Vedlikehold av dommerautorisasjon

Jeg ber om at punkt 7 i regelverket for eksteriørdommere ang vedlikehold av dommerautorisasjonen vies særskilt oppmerksomhet. 7.1.
” Dommer må være medlem av en av NKKs medlemsklubber”. Dette blir nå sjekket av DUK og må være i orden. 7.2.
“Dommer som de siste 5 år ikke har dømt på utstilling mister sin autorisasjon”. Dette vil bli sjekket av DUK. Ved usikkerhet kontaktes den enkelte dommer. 7.3.
“Dommere over 75 år innvilges automatisk honnørdommerstatus. Hvis de ikke ønsker dette, kan de søke DUK om forlengelse av sin autorisasjon for to år av gangen”.

Ingen blir strøket automatisk, DUK vil tilskrive alle over 75 år og be om tilbakemelding fra den det gjelder innen en viss tid. Gis ikke tilbakemelding blir man deretter honnørdommer uten ytterligere varsel. Det er ikke DUKs hensikt å stryke flest mulig dommere- våre seniordommere er verdifulle medlemmer av dommerstanden. Hensikten er at de dommerne som står på dommerguiden er aktive dommere som ønsker og kan dømme.

Dommerguiden
DUK vil fortløpende gjennomgå dommerguiden for å kontrollere at den er korrekt. Kan alle ta et ansvar for å sjekke at navn/adresse er korrekt på seg selv? Hvis de finner noe feil, send mail til: merete.greaker@nkk.no med rettelse.

Dette er viktig folkens, sjekk om det er riktige data på DEG!

 

 

 

Bookmark the permalink.