Kunngjøring av årsmøtedato 2018

Årsmøte i Dommerforeningen

avholdes 21.3.

Sted og klokkeslett kommer senere.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, samt forslag til styremedlemmer sendes Styret og Valgkomiteen v/leder Per Harald Nymark (Per.harald.nymark@gmail.com) innen 31.12.2017.