Høring om disiplinærsystemet

NKK har hatt en komite som har gjennomgått disiplinærsystemet i NKK.  Komiteens forslag er nå ute på høring.   http://web2.nkk.no/no/nyheter/H%C3%B8ring+om+disiplin%C3%A6rsystemet.b7C_wtbOXD.ips

 

 

Bookmark the permalink.