Forslag til ny utstillingsstruktur lagt frem.

IMG_3221
Hovedstyret i NKK bestilte i 2012 en utredning om vår utstillingsstruktur, antallet cert som ble delt ut og hva vi eventuelt kunne gjøre med dette. Det ble nedsatt en komite hvor også AHF var representert. Resultatet av arbeidet ble levert HS i oktober og forslaget ble presentert på Dialogmøtet med klubbene dagen etter RS. Forslaget kan dere lese her.

Bookmark the permalink.