En liten oppsummering fra DUK

En liten oppsummering fra DUK.

Denne teksten er tidligere lagt ut på FB.
DUK opplever at mange dommere ikke kjenner til utdanningsreglene for autorisasjon. Når det gjelder
førstegangsautorisasjon har de fleste det klart (i hvertfall sånn omtrent) men så glipper det.
Etter grunnautorisasjonen kan det søkes utvidelse tidligst 4 år etter førstegangsautorisasjon eller
når man har dømt minimum 10 utstillinger. Dette finnes det eget søknadsskjema for. Får man sin
søknad innvilget og får elevstatus på flere raser må man ta elevarbeidet sitt i løpet av 5 år. Gjør
man ikke det mister man sin elevstatus. En del har hatt elevstatus på raser i mange år. Ta det ikke
som en selvfølge at dere fremdeles har elevstatus.
Så er det en finurlighet som meget sjelden benyttes, men som står beskrevet i regelverket: DUK kan
innvilge elevstatus for en hel gruppe etter grunnautorisasjonen. Det forventes mye selvstudium, det
kreves minst to elev- og en aspiranttjeneste for hver rase og at antallet hunder overskrider
halvparten av det antall som gjelder for autorisasjon ved grunnautorisasjonen (utrolig vanskelig
tilgjengelig setning!) Når kandidaten er autorisert for 60% av rasene i gruppen som finnes.
Har man ambisjoner om å utvide sitt raseregister betydelig, kan man etter sine to første grupper søke
om utvidelse med inntil tre nye grupper. Innvilger DUK dette, gis automatisk SPA-status.
Elev/SPA-tjeneste må utføres på minimum 50% av de rasene i gruppa som finnes i Norden, inkludert de
obligatoriske rasene (Disse står opplistet i regelverket).
Har man ambisjoner om å utvide sitt raseregister betydelig, kan man etter sine to første grupper
søke om utvidelse med inntil tre nye grupper. Innvilger DUK dette, gis automatisk SPA-status.
Elev/SPA-tjeneste må utføres på minimum 50% av de rasene i gruppa som finnes i Norden, inkludert de
obligatoriske rasene (Disse står opplistet i regelverket).
Dommere som er autorisert for 5 grupper, deriblant gruppe 1 eller 2 og 9 kan søke DUK om
videreutdannelse fram mot allroundstatus. Blir dette innvilget må det utføres elevtjeneste på
minimum 25 % av rasene som finnes i Norden. Allroundeksamen for de siste 5 gruppene arrangeres av
DUK, dette kan være både skriftlig, muntlig og praktisk.
H H

About H H

Soon Its Christmas! Maybe I willl sing a song about it!
Bookmark the permalink.