Ekstraordinært RS i NKK

Grunnet en ny gjennomgang av den finansielle stillingen i NKK, hvor man finner at egenkapitalen er på et vesentlig lavere nivå enn tidligere rapportert, er det nå kalt inn til et ekstraordinært Representantskapsmøte som vil finne sted 24.april.

Dommerforeningen vil være tilstede under møtet.

Innkallingen finner du ved å klikke her.

Notat med forklaring til saken finner du ved å klikke her.

Bookmark the permalink.