Ekstraordinært årsmøte og temakveld bull terrier.

Ekstraordinært årsmøte 23. mai
i NKKs nye lokaler på Holmlia.

Adressen er
Nordåsveien 5, 1251 Oslo
Tid: kl: 17.00

DAGSORDEN:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder.
3. Valg av protokollfører, to til å undertegne protokollen samt tellekorps.
4. Budsjett 2018
5. Handlingsplan 2018/2019
NB: De nye lovene vil bli fremlagt for årsmøtet 2019, da vi ikke har anledning til å gjøre
lovendringer på ekstraordinære årsmøter.
Budsjett 2018 m/kommentarer og handlingsplan er sendt ut direkte til alle medlemmer.

I tillegg blir det etter møtet (ca kl. 1800).
TEMAKVELD FOR BULL TERRIER OG MINI BULL TERRIER
Forelesere:
Patrik Cederløf, Minna Vattovari (kennel ‘Mad About’, Sverige)
og Espen Thygesen (fra avlsrådet i raseklubben og kennel Quest, Norge)

H H

About H H

Soon Its Christmas! Maybe I willl sing a song about it!
Bookmark the permalink.