DUK har fått egen mailadresse.

Dommerutdanningskomiteen har fått egen mailadresse.

Nå har DUK fått egen postadresse! Alle henvendelser samt innsending av arbeider gjøres til duk@nkk.no. Håpet er at dette skal gjøre det lettere for alle parter å kommunisere, og for DUKs sekretær å beholde oversikten.

anne-buvik

Bookmark the permalink.