BSI-dokumentet er ferdigstilt

Det nordiske BSI-dokumentet er nå ferdigstilt. “Breed Specific Instructions regarding exaggerations in pedigree dogs”, er et program som går ut på at vi eksteriørdommere skal ta hensyn til overdrevne eksteriør- og mentaltrekk som kan påvirke hundenes funksjonelle helse og gjøre notater om dette på egne skjemaer.

For de av oss som har dømt i Sverige de siste årene kjenner antagelig til dette, og den nordiske BSI er bygget på denne.

Sentralt i BSI står de generelle kravene til funksjonalitet, som skal være oppfylt hos alle hunder uansett rase.

Les mer om dette ved å klikke her.

Bookmark the permalink.